Title: Věrnost účastníků fyzikálních soutěží jako ukazatel motivace
Other Titles: The loyalty of participants of physics competitions as an indicator of their motivation
Authors: Kolář, Karel
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 94-104.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47584
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: motivace;soutěže;indikátor;měření věrnosti účastníků
Keywords in different language: motivation;competitions;indicator;the rate of the loyalty of participants
Abstract: Jednou ze záležitostí, která by měla zajímat organizátory dlouhodobě pravidelně probíhajících soutěží, je motivace jejich účastníků. Je těžké najít nějaké snadno určitelné indikátory jejich motivace, ale jeden kvantitativní způsob se nabízí – měření věrnosti účastníků, tedy míry toho, kolik z účastníků jednoho ročníku se přenese do dalšího. Příspěvek přinese srovnání věrnosti několika známých fyzikálních soutěží pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou a také Fyzikální olympiády na základě dat z databáze výsledků soutěží MŠMT Excelence.
Abstract in different language: The loyalty of the participants of regular competitions is surely one parameter that should concern competitions' organisers. It is difficult to find some accessible quantitative data, but there is an excellent possibility to use the rate of the loyalty of participants - the share of the participants who participated this and last year to the total number of last year’s participants who could participate this year. The article brings a comparison of participants' loyalty of a few competitions organised by the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University and Physics Olympiad.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-94-104.pdfPlný text1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.