Název: Vývoj vodních elektráren
Další názvy: Evaluation of hydro power stations
Autoři: Aubrecht, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Raková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4759
Klíčová slova: vodní elektrárna;vodní energie;vodní turbína
Klíčová slova v dalším jazyce: hydro power plant;water power;water turbine
Abstrakt: Tématem bakalářská práce jsou vodní elektrárny. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části je popsán princip využití vodní energie. Druhá část se zabývá jednotlivými typy vodních turbín a elektráren. Třetí část bakalářské práce obsahuje vývoj vodních elektráren v České republice a ve světě. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis are hydro power stations. The bachelor thesis is divided into three parts. The first section describes the principle of hydropower. The second part deals with different types of water turbines and power plants. The third part of this work includes the development of hydroelectric power plants in the Czech Republic and in the world. The conclusion summarizes the lessons learned.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Aubrecht.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047454_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047454_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047454_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce158,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4759

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.