Název: Záložní napájecí systém FN Lochotín
Další názvy: Emergency Supply System of the Hospital Lochotin
Autoři: Tolar, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Vachtlová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4762
Klíčová slova: záložní zdroj;UPS;dieselagregát;nemocnice;elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely;ATS;automaticky přepínaná stykačová skříň
Klíčová slova v dalším jazyce: backup power;UPS;diesel generator;hospital;electrical wiring in rooms for medical purposes;ATS;automatic transfer switch
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis rozvodu a zálohování dodávky elektrické energie pro areál fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín. Dále je v ní uveden základní popis záložních zdrojů a dělení obvodů v místnostech pro lékařské účely.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on the description of the distribution and backup power supply for the premises of the Faculty Hospital in Pilsen - Lochotin. Furthermore, it gives a basic description of the UPS and the division circuits in the rooms for medical purposes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jaroslav Tolar 2012.pdfPlný text práce817,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047458_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047458_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047458_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.