Title: Nouzové zdroje v nemocnici
Other Titles: Hospital Emergecy Sources
Authors: Bicek, Lukáš
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Vachtlová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4764
Keywords: trafostanice;transformátor;VN vypínač;odpojovač;dieselagregát;UPS;ZIS;oddělovací transformátor;elektronický předřadník
Keywords in different language: substation;transformer;HV switch;isolator switch;diesel generator;UPS;ZIS;separation transformer;electronic ballast
Abstract: Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na napojení fakultní nemocnice na městskou topologii, schéma sítě uvnitř nemocnice a rozdělení na několik sítí. Jednotlivé sítě dle zálohy a záložní zdroje elektrické energie. Popis budovy onkologického centra. Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem a ochrany citlivých přístrojů pro měření bioelektrických potenciálů.
Abstract in different language: Abstract This bachelor thesis is focused on the connection of the hospital with the topology of the city, the scheme of internal network and division into several networks. The types of networks according to backup and standby source of electrical energy. The description of the building of the oncology center. The kinds of protection against injury by electric current and the protection of devices for measurement of bioelectric potential.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Nouzove zdroje v nemocnici.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
047535_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce250,11 kBAdobe PDFView/Open
Bicek_O.pdfPosudek oponenta práce551,93 kBAdobe PDFView/Open
047535_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.