Název: Nouzové zdroje v nemocnici
Další názvy: Hospital Emergecy Sources
Autoři: Bicek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Vachtlová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4764
Klíčová slova: trafostanice;transformátor;VN vypínač;odpojovač;dieselagregát;UPS;ZIS;oddělovací transformátor;elektronický předřadník
Klíčová slova v dalším jazyce: substation;transformer;HV switch;isolator switch;diesel generator;UPS;ZIS;separation transformer;electronic ballast
Abstrakt: Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na napojení fakultní nemocnice na městskou topologii, schéma sítě uvnitř nemocnice a rozdělení na několik sítí. Jednotlivé sítě dle zálohy a záložní zdroje elektrické energie. Popis budovy onkologického centra. Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem a ochrany citlivých přístrojů pro měření bioelektrických potenciálů.
Abstrakt v dalším jazyce: Abstract This bachelor thesis is focused on the connection of the hospital with the topology of the city, the scheme of internal network and division into several networks. The types of networks according to backup and standby source of electrical energy. The description of the building of the oncology center. The kinds of protection against injury by electric current and the protection of devices for measurement of bioelectric potential.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Nouzove zdroje v nemocnici.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047535_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce250,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bicek_O.pdfPosudek oponenta práce551,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047535_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.