Title: Přehled prostředků pro měření akustické intenzity
Other Titles: Sound intensity measuring instruments review
Authors: Levora, Viktor
Advisor: Klasna, Jan
Referee: Altman, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4769
Keywords: akustika;akustická intenzita;sonda akustické intenzity;akustická kamera;mikrofonní pole;akustická holografie;NAH;beamforming;SONAH
Keywords in different language: acoustics;sound intensity;sound intensity probe;acoustic camera;microphone array;acoustic holography;NAH;beamforming;SONAH
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá souhrnem prostředků a technologií pro měření akustické intenzity. V práci jsou shrnuty základní pojmy a veličiny týkající se této problematiky. Dále pak zařízení a technologie s tímto tématem spojené. V závěru práce je několik společností, které se distribucí těchto zařízení zabývají.
Abstract in different language: This paper sums up device and technologies for measurement of acoustic intensity. At the beginning there is a summary of basic terms concerning this theme. Furthermore there are devices and technologies connected to this topic. Several companies are mentioned at the end of the paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LEVORA_2012.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
050525_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce430,28 kBAdobe PDFView/Open
050525_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,79 kBAdobe PDFView/Open
050525_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce159,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.