Název: Stav automatizace knihoven plzeňských středních škol
Další názvy: State of automation in highschool libraries in Plzeň
Autoři: Lušková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Faitová, Miloslava
Oponent: Tichá, Radka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4774
Klíčová slova: automatizované knihovnicko-informační systémy;střední škola;školní knihovny;vzdělávání knihovníků;knihovnické standardy;okres Plzeň-město;open source knihovní systémy;AKS Clavius;AKS ALEPH;AKS KpWin;školní informační systémy;AACR2R;MARC21;elektronické konference
Klíčová slova v dalším jazyce: automated library information systems;high school;school libraries;training librarians;library standards;district Pilsen-město;open source library systems;Clavius;ALEPH;KpWin;school information systems;AACR2R;MARC21;electronic conferences
Abstrakt: V bakalářské práci je popsáno několik nejpoužívanějších knihovních systémů vhodných pro využití ve školních knihovnách, dále základní požadavky na knihovní software, jeho parametry a cenu. Nejdůležitější částí práce je přehled všech středních škol v okrese Plzeň-město, informace o stavu jejich knihoven a porovnání mezi nimi doplněné o grafy a tabulku. V závěru jsou shrnuty výsledky zkoumání a doporučeny vhodné knihovní systémy pro jednotlivé typy školních knihoven.
Abstrakt v dalším jazyce: In a Thesis are described few types of the most using library systems which are suitable for using in school libraries. The most important part of the work was an overview of all secondary schools in the district of Pilsen-City, information about the state of their libraries and comparison between them supplemented with graphs and table. The conclusion summarized the results of the investigation and recommended appropriate programmes for each type of school library.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stav automatizace knihoven plzenskych strednich skol - BP - Luskova.pdfPlný text práce964,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Luskova Lucie_Faitova Miloslava.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Luskova Lucie_Ticha Radka.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Luskova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce374,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4774

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.