Title: Stav automatizace knihoven plzeňských středních škol
Other Titles: State of automation in highschool libraries in Plzeň
Authors: Lušková, Lucie
Advisor: Faitová, Miloslava
Referee: Tichá, Radka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4774
Keywords: automatizované knihovnicko-informační systémy;střední škola;školní knihovny;vzdělávání knihovníků;knihovnické standardy;okres Plzeň-město;open source knihovní systémy;AKS Clavius;AKS ALEPH;AKS KpWin;školní informační systémy;AACR2R;MARC21;elektronické konference
Keywords in different language: automated library information systems;high school;school libraries;training librarians;library standards;district Pilsen-město;open source library systems;Clavius;ALEPH;KpWin;school information systems;AACR2R;MARC21;electronic conferences
Abstract: V bakalářské práci je popsáno několik nejpoužívanějších knihovních systémů vhodných pro využití ve školních knihovnách, dále základní požadavky na knihovní software, jeho parametry a cenu. Nejdůležitější částí práce je přehled všech středních škol v okrese Plzeň-město, informace o stavu jejich knihoven a porovnání mezi nimi doplněné o grafy a tabulku. V závěru jsou shrnuty výsledky zkoumání a doporučeny vhodné knihovní systémy pro jednotlivé typy školních knihoven.
Abstract in different language: In a Thesis are described few types of the most using library systems which are suitable for using in school libraries. The most important part of the work was an overview of all secondary schools in the district of Pilsen-City, information about the state of their libraries and comparison between them supplemented with graphs and table. The conclusion summarized the results of the investigation and recommended appropriate programmes for each type of school library.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stav automatizace knihoven plzenskych strednich skol - BP - Luskova.pdfPlný text práce964,62 kBAdobe PDFView/Open
Luskova Lucie_Faitova Miloslava.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Luskova Lucie_Ticha Radka.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Luskova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce374,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.