Název: Fenomenologie náboženství - posvátná místa náboženských dějin: Kostel sv. Jiří v Plzni
Další názvy: Phenomenology of religion sacred places of religious history: Church of St.George in Pilsen
Autoři: Nováková, Zlata
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4778
Klíčová slova: posvátná místa;kostel;rotunda;katolické farnosti;křesťanské legendy;biskupové
Klíčová slova v dalším jazyce: holy places;churche;rotunda;catholic parishes;christian legends;bishops
Abstrakt: Práce se zabývá kostelem sv. Jiří v Plzni, jeho historickým vývojem i současným životem zdejší farnosti. V souvislosti s údajným založením kostela svatým Vojtěchem je její součástí životopis tohoto světce a popis míst, která jsou spojována s legendami o jeho putování po jihozápadních Čechách. V práci porovnávám názory badatelů na údajné svatovojtěšské založení kostela.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the church of St. George in Pilsen, its historical development and contemporary life of the local parish. In connection with the alleged foundation of the Church of Saint Adalbert is part biography of the saint and description of places that are associated with the legends about his tour of southwestern Bohemia. Work comparing the views of researchers on the alleged foundation of the church.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_NOVAKOVA_ZLATA.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Zlata_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novakova Zlata_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novakova_Zlata.pdfPrůběh obhajoby práce416,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4778

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.