Název: Historie knihovny města Radnice
Další názvy: History of the Library of town Radnice
Autoři: Nemčíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Svatková, Dagmar
Oponent: Hálová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4780
Klíčová slova: vznik veřejných knihoven;česká čtenářská společnost;Antonín Jaroslav Puchmajer;Radnice;knihovna;knihovní fond;výpůjční služba
Klíčová slova v dalším jazyce: emergence of public libraries;czech reader company;Antonín Jaroslav Puchmajer;Radnice;library;library collection;borrowing service
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o vzniku, vývoji a současném stavu Městské knihovny v Radnicích na Rokycansku. Práce je zaměřena na celkové hodnocení a analýzu její práce, činnosti, funkce a služeb, které jsou poskytovány široké veřejnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis discusses about the emergence, the development and the current state of Municipal library in Radnice on Rokycansko. The work is focused on the overall evaluation and analysis of its work, activities, functions, and services which are provided to the general public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nemcikova_Historie knihovny mesta Radnice.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcikova Martina_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Nemcikova Martina_Halova Marie.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Nemcikova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce377,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4780

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.