Název: Vypálení Lidic v roce 1942
Další názvy: Burn-out of Lidice in 1942
Autoři: Hemrová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Randák, Jan
Oponent: Gebhart, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4782
Klíčová slova: Reinhard Heydrich;operace Anthropoid;heydrichiáda;Lidice;Ležáky;vypálení Lidic a Ležáků;internace lidických žen a dětí;zastřelení lidických mužů;osud Lidic po válce;budování nových Lidic;pietní území Lidice;Památník Lidice
Klíčová slova v dalším jazyce: Reinhard Heydrich;operation Anthropoid;heydrichiade;Lidice;Ležáky;burning of Lidice and Ležáky;internment of Lidice women and children;shot men of Lidice;fate of Lidice after war;build new Lidice;sacred place Lidice;Lidice memorial
Abstrakt: Má bakalářská práce se zaměřuje na osud nacisty vypálené a se zemí srovnané obce Lidice. Krátce je zmíněn i osud druhé vypálené obce Ležáky.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelorthesis focuses on the fate of the Nazis burned to the ground and razed the village of Lidice. Briefly mentioned the second fate of the second burned village Ležáky.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPH_Hemrova.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hemrova Veronika_Randak Jan.rtfPosudek vedoucího práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Hemrova Veronika_Gebhart Jan.docxPosudek oponenta práce14,84 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hemrova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce389,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.