Title: Zámek Vimperk
Other Titles: Vimperk Castle
Authors: Malagová, Lenka
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4784
Keywords: Vimperk;zámek
Keywords in different language: Wimperk;castle
Abstract: Bakalářská práce na téma Zámek Vimperk se skládá z několika částí. V první části je popsáno prvotní osídlení území dnešního Vimperku a posléze pokračuji v popisu počátku založení hradu i s jeho politickou a hospodářskou situací. Druhá část představuje držitele vimperského panství, jejich majetkové a vztahové poměry týkající se k hradu potažmo k zámku. Třetí a čtvrtá část se zabývá architekturou v Dolním i Horním zámku a historickými průzkumy, jenž na zámku proběhly a objevily tak skryté historické skvosty. Poslední pátá a šestá část práce se zabývá predikací zámeckého objektu na základě statusu Národní kulturní památky. Samostatnou část tvoří obrazová příloha, která zobrazuje vimperský zámek v dnešní i v dávné době.
Abstract in different language: Bachelor thesis on Castle Wimperk consists of several parts. The first part describes the initial settlement of the present Wimperk and it continues then with the story of starting castle establishment and with its political and economic situation. The second part concerns the holders of the region Wimperk, their property and relationship conditions relating to the castle. The third and fourth part deals with the architecture of the Lower an Upper castle and with historical research and historic treasures discovered in the castle. The fifth and sixth parts deal with the predictions for the castle having in view the Status of National Historical Monument. An independent part represents attached photos of Wimperk castle in actual and earlier form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, L. Malagova.pdfPlný text práce6,01 MBAdobe PDFView/Open
Malagova Lenka_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce1,79 MBRTFView/Open
Malagova Lenka_Novotny Lukas.rtfPosudek oponenta práce1,79 MBRTFView/Open
Malagova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce384,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.