Název: Zámek Vimperk
Další názvy: Vimperk Castle
Autoři: Malagová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4784
Klíčová slova: Vimperk;zámek
Klíčová slova v dalším jazyce: Wimperk;castle
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Zámek Vimperk se skládá z několika částí. V první části je popsáno prvotní osídlení území dnešního Vimperku a posléze pokračuji v popisu počátku založení hradu i s jeho politickou a hospodářskou situací. Druhá část představuje držitele vimperského panství, jejich majetkové a vztahové poměry týkající se k hradu potažmo k zámku. Třetí a čtvrtá část se zabývá architekturou v Dolním i Horním zámku a historickými průzkumy, jenž na zámku proběhly a objevily tak skryté historické skvosty. Poslední pátá a šestá část práce se zabývá predikací zámeckého objektu na základě statusu Národní kulturní památky. Samostatnou část tvoří obrazová příloha, která zobrazuje vimperský zámek v dnešní i v dávné době.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on Castle Wimperk consists of several parts. The first part describes the initial settlement of the present Wimperk and it continues then with the story of starting castle establishment and with its political and economic situation. The second part concerns the holders of the region Wimperk, their property and relationship conditions relating to the castle. The third and fourth part deals with the architecture of the Lower an Upper castle and with historical research and historic treasures discovered in the castle. The fifth and sixth parts deal with the predictions for the castle having in view the Status of National Historical Monument. An independent part represents attached photos of Wimperk castle in actual and earlier form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP, L. Malagova.pdfPlný text práce6,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malagova Lenka_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce1,79 MBRTFZobrazit/otevřít
Malagova Lenka_Novotny Lukas.rtfPosudek oponenta práce1,79 MBRTFZobrazit/otevřít
Malagova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce384,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.