Název: Friedrich Wilhelm Nietzsche Kritika náboženství a křesťanství
Další názvy: Friedrich Wilhelm Nietzsche - Critique of the Religion and Christianity
Autoři: Holub, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4785
Klíčová slova: Friedrich Nietzsche;křesťanství;morálka;náboženství;Ježíš Kristus;filosofie života
Klíčová slova v dalším jazyce: Friedrich Nietzsche;christianity;morality;religion;Jesus Christ;philosophy of life
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá kritikou náboženství a křesťanství Friedricha Wilhelma Nietzscheho a jeho představě o možném překonání křesťanské morálky. Závěr práce shrnuje jednotlivé poznatky a obsahuje úvahy nad interpretací Nietzscheho myšlenek.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the critique of religion and Christianity, Friedrich Wilhelm Nietzsche and his ideas of the potential overcoming Christian morality. Conclusion of work summarizes individual knowledge and includes consideration of interpretation Nietzsche ideas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP finalni verze.pdfPlný text práce264 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub Tomas_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holub Tomas_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holub_Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce288,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4785

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.