Název: Etika v díle Johna Stuarta Milla
Další názvy: Ethics in the work of John Stuart Mill
Autoři: Plíhal, Jaromír
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4789
Klíčová slova: etika;utilitarismus;liberalismus;svoboda jednotlivce;empirismus;osvícenství;racionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;utilitarism;liberalism;freedom of individual;empiricism;raciomalism;enlightenment
Abstrakt: Tato práce se zabývá pojetím etiky v dílech J. S. Milla. Přibližuje epikureismus a stoicismus jako určité vzory Millova utilitaristického myšlení. Dále se zabývá vztahem utilitarismu a liberalismu v Millově díle a jeho snahou o určité spojení těchto směrů.V závěru se snaží přiblížit Millův odkaz současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is written to provide a concise view of the concept of ethics in the works of JS Mill. In the beginning of this work Epicureanism and stoicism are considered as influential contribution of Mill?s utilitarian way of thinking. Following section is a discussion about the relationship between utilitarianism and liberalism in Mill's work and also analysis of a sincere effort that J.S. Mill makes to link up these two philosophical directions. The aim of the last part of this study discusses profound influence of Mill's work to the contemporary political philosophy and ethics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Etika v dile J. S. Milla.pdfPlný text práce350,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plihal Jaromir_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Plihal Jaromir_Stark Stanislav.dotPosudek oponenta práce59,5 kBUnknownZobrazit/otevřít
Plihal_Jaromir.pdfPrůběh obhajoby práce388,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.