Title: Egerland - jako kultrní mikroregion
Other Titles: Egerland - cultural microregion
Authors: Pavelková, Jana
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Königsmarková, Andrea
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4792
Keywords: Chebsko;kultura;historie;nářečí;česko-německé vztahy;architektura
Keywords in different language: Egerland;culture;history;dialect;czech-german relations;architecture
Abstract: Práce se zabývá kulturními aspekty regionu Chebsko. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány historii, politickému dění, chebskému nářečí, česko-německým vztahům, společenskému životu dříve a dnes a architektuře. Práce obsahuje také dva rozhovory se starousedlíky.
Abstract in different language: The work deals with the cultural aspects of the Cheb region. Individual chapters are devoted to history, political events, Cheb dialect, Czech-German relations, social life then and now and architecture. The work also includes two interviews with old timers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavelkova, bakalarska prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Pavelkova Jana_Smolikova Marie.docPosudek vedoucího práce64 kBMicrosoft WordView/Open
Pavelkova Jana_Konigsmarkova Andrea.docPosudek oponenta práce29 kBMicrosoft WordView/Open
Pavelkova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce330,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.