Název: Egerland - jako kultrní mikroregion
Další názvy: Egerland - cultural microregion
Autoři: Pavelková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Königsmarková, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4792
Klíčová slova: Chebsko;kultura;historie;nářečí;česko-německé vztahy;architektura
Klíčová slova v dalším jazyce: Egerland;culture;history;dialect;czech-german relations;architecture
Abstrakt: Práce se zabývá kulturními aspekty regionu Chebsko. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány historii, politickému dění, chebskému nářečí, česko-německým vztahům, společenskému životu dříve a dnes a architektuře. Práce obsahuje také dva rozhovory se starousedlíky.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the cultural aspects of the Cheb region. Individual chapters are devoted to history, political events, Cheb dialect, Czech-German relations, social life then and now and architecture. The work also includes two interviews with old timers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavelkova, bakalarska prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavelkova Jana_Smolikova Marie.docPosudek vedoucího práce64 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pavelkova Jana_Konigsmarkova Andrea.docPosudek oponenta práce29 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pavelkova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce330,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.