Název: Snahy o reformu věd v novověké filosofii: Bacon vs. Descartes
Další názvy: Efforts to reform the sciences in modern philosophy: Bacon vs Descartes
Autoři: Špirk, Martin
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4793
Klíčová slova: novověká filosofe;reforma věd;zdroje omylů poznání;metoda poznání;filosofická reflexe;analýza poznatků;komparace poznatků
Klíčová slova v dalším jazyce: modern philosophy;reformation of science;sources of errors;method of research;philosophical reflection;analysis of knowledge;comparison of knowledge
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Snahy o reformu věd v novověké filozofii: Bacon vs. Descartes se zabývá analýzou a komparací názorů dvou zásadních myslitelů 17.stol., kteří přišli s myšlenkou vybudování nové vědy. Pozornost je především věnována jejich představám o podobě přírodní filozofie a jejich praktiků, vymezení se vůči Aristotelově nauce, zdrojům omylů na cestě k pravému poznáním a představení nových metod zkoumání.
Abstrakt v dalším jazyce: The efforts to reform the sciences in early modern philosophy: Bacon vs. Descartes deals with comprehensive analysis and comparison of opinions of two major philosophers of seventeenth century, who came with the idea of rebuilding a natural philosophy. Particular attetion is paid to their images of forming the new natural philosophy, furthermore to their practicioners as well as to the opposite views due to Aristotele, sources of errors on a journey to the true knowledge and presentation of their methods of research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Martin Spirk.pdfPlný text práce288,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spirk Martin_Cerna Jana.docPosudek vedoucího práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Spirk Martin_Spelda Daniel.rtfPosudek oponenta práce19,94 kBRTFZobrazit/otevřít
Spirk_Martin.pdfPrůběh obhajoby práce253,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4793

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.