Název: Literární dílo a problém lidské existence
Další názvy: Literary work and the problem of human existence
Autoři: Šillerová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4795
Klíčová slova: španělská literatura;španělská generační hnutí;Generace 98;španělský problém;Miguel de Unamuno;tragický pocit života;strach z nicoty;konfliktní dílo;paradoxy;existencialismus
Klíčová slova v dalším jazyce: spanish literature;spanish generational movement;Generation OF 98;Miguel de Unamuno;life perceived as tragic;fear of nothingness;controversial work;paradoxes;existencialism
Abstrakt: Předložená práce se zabývá španělskou literaturou. V jejím rámci se zaměřuji na dílo významného myslitele přelomu 19. a 20. století - Miguela de Unamuna. Práce je rozčleněna do čtyř částí. První část obsahuje charakteristiku španělské literatury, její vývojové fáze a historické souvislosti. V navazující kapitole se zmiňuji o generačním hnutí roku 1898, mezi jehož členy patřil také Unamuno. Třetí část se opírá o poznatky z jeho života a osobnosti, které jsou nezbytné k pochopení části závěrečné. V té práce uvádí Unamunův literární styl a rozbor několika stěžejních děl.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with Spanish literature, more specifically with the work of Miguel de Unamuno, one of the major thinkers of the late 19th and early 20th centuries. There are four parts: Part One outlines the origins and development of Spanish literature within then relevant historical contexts. Part Two concentrates on the generational movement of 1898, where Unamuno also belonged. Part Three investigates his life and the people around him in order to pave the way to the conclusion analyzing Unamuno´s literary style and some of his major works.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce602,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sillerova Marketa_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sillerova Marketa_Sevcik Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Sillerova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce467,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4795

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.