Název: Projevy renesančního antropocentrismu v renesanční literatuře
Další názvy: Aspects of Renaissance Anthropocentrism in the Renaissance Literature
Autoři: Vitěková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Černá, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4797
Klíčová slova: renesance;antropocentrismus;optimistické aspekty;pesimistické aspekty;Anglie;alžbětinské drama;William Shakespeare
Klíčová slova v dalším jazyce: renaissance;anthropocentrism;optimistic aspects;pessimistic aspects;England;elizabethan drama;William Shakespeare
Abstrakt: V úvodu práce charakterizuje pojem renesanční antropocentrismus - představuje optimistické (v souvislosti s dílem Jakoba Burckhardta a rozvojem umění) a pesimistické aspekty renesance (vychází z děl Jeana Delumeaua, který se zabývá pocitem viny v renesančním období). Stěžejní část je zaměřena na analýzu a interpretaci aspektů antropocentrismu ve vybraných dílech Williama Shakespeara.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on examining the conceptions of Renaissance anthropocentrism. There are introduced optimistic and pessimistic aspects of Renaissance. The optimistic conception is related to the work of Jacob Burckhardt and development of art. The pessimistic interpretation is based on the work of Jean Delumeau, who focuses on the sense of guilt in Renaissance period. The main part focuses on the analysis and interpretation of the anthropocentrism in the chosen works of William Shakespeare.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce474,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitekova Jana_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce69,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vitekova Jana_Cerna Jana.docPosudek oponenta práce112 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vitekova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce400,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.