Title: Novohistorická interpretace alžbětinského dramatu - analýza interpretačních metod v kontextu současné literární teorie
Other Titles: The New Historicist Interpretation of Elisabethan Drama - an Analysis of Interpretative Methods in the current Literary Theory
Authors: Hrabětová, Vlasta
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4798
Keywords: nový historismus;Stephen Greenblatt;William Shakespeare;alžbětinské drama;alžbětinská doba;strukturalismus;dekonstrukce;nová kritika;marxismus;feminismus
Keywords in different language: new historicism;Stephen Greenblatt;William Shakespeare;elizabethan drama;elizabethan era;structuralism;deconstruction;new criticism;marxism;feminism
Abstract: Stěžejním námětem této práce je novohistorická interpretace alžbětinského dramatu. Tato práce se soustředuje na nový historismus a jeho přístup k textu, v tomto případě pak na jeho interpretaci alžbětinského dramatu a zejména dílo Williama Shakespeara. Tato práce se také zaměřuje na interpretační praxi Stephena Greenblatta, hlavního představitele nového historismu, a komparaci soudobých literárních teorií, mezi než patří například strukturalismus, dekonstrukce, marxismus a další.
Abstract in different language: The main topic of this work is the New Historicist interpretation of Elizabethan drama. This work focuses on New Historicism and his approach to text, in this case on interpretation of Elizabethan drama, and especially the work of William Shakespeare. This thesis also deals with interpretative practice of Stephen Greenblatt, the main representative of New Historicism and a comparison of current literary theories, such as structuralism, deconstruction, Marxism and others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HRABETOVA BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce652,18 kBAdobe PDFView/Open
Hrabetova Vlasta_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce73 kBMicrosoft WordView/Open
Hrabetova Vlasta_Blahutkova Daniela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Hrabetova_Vlasta.pdfPrůběh obhajoby práce374,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.