Název: Novohistorická interpretace alžbětinského dramatu - analýza interpretačních metod v kontextu současné literární teorie
Další názvy: The New Historicist Interpretation of Elisabethan Drama - an Analysis of Interpretative Methods in the current Literary Theory
Autoři: Hrabětová, Vlasta
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4798
Klíčová slova: nový historismus;Stephen Greenblatt;William Shakespeare;alžbětinské drama;alžbětinská doba;strukturalismus;dekonstrukce;nová kritika;marxismus;feminismus
Klíčová slova v dalším jazyce: new historicism;Stephen Greenblatt;William Shakespeare;elizabethan drama;elizabethan era;structuralism;deconstruction;new criticism;marxism;feminism
Abstrakt: Stěžejním námětem této práce je novohistorická interpretace alžbětinského dramatu. Tato práce se soustředuje na nový historismus a jeho přístup k textu, v tomto případě pak na jeho interpretaci alžbětinského dramatu a zejména dílo Williama Shakespeara. Tato práce se také zaměřuje na interpretační praxi Stephena Greenblatta, hlavního představitele nového historismu, a komparaci soudobých literárních teorií, mezi než patří například strukturalismus, dekonstrukce, marxismus a další.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this work is the New Historicist interpretation of Elizabethan drama. This work focuses on New Historicism and his approach to text, in this case on interpretation of Elizabethan drama, and especially the work of William Shakespeare. This thesis also deals with interpretative practice of Stephen Greenblatt, the main representative of New Historicism and a comparison of current literary theories, such as structuralism, deconstruction, Marxism and others.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HRABETOVA BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce652,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrabetova Vlasta_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce73 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hrabetova Vlasta_Blahutkova Daniela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Hrabetova_Vlasta.pdfPrůběh obhajoby práce374,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4798

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.