Název: Evolucionismus a kreacionismus
Další názvy: Evolutionism and creationism
Autoři: Pleskot, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Koutecký, Ivan
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4799
Klíčová slova: darwinismus;inteligentní design;evoluce;evoluční teorie
Klíčová slova v dalším jazyce: darwinism;inteligent design;evolution;evolutionary theory
Abstrakt: Tato bakalářská práce prezentuje důvody dominance Darwinovy evoluční teorie. První část se zabývá otázkou, zda je (neo)darwinismus opravdu vědeckou teorií a zda je může být inteligentní design prezentován jako alternativa darwinismu. Další část prezentuje možné vztahy mezi vírou-kreacionismem, popř. ID a vědou - (neo)darwinismem. Poslední část se zabývá arugmenty, kterými ID dokazuje nepravdivost darwinismu - fosiliemi a neredukovatelnou složitostí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents reasons why the Darwin's evolutionary theory is the dominant one. The first part deals with a question if (neo)darwinism is really a scientific theory and also if intelligent design can be presented as an alternative to darwinism.The second part presents possible relations between religion - creationism, eventually ID and science - (neo)darwinism. The last part deals with two proofs which according to ID movement prove the incorrectness of darwinism - fossil and irreducible complexity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pleskot.pdfPlný text práce309,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pleskot Jaroslav_Koutecky Ivan.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pleskot Jaroslav_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Pleskot_Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce405,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.