Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvatková, Dagmar
dc.contributor.authorPrchalová, Tereza
dc.contributor.refereeHájková, Jana
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:42Z-
dc.date.available2011-05-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:42Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-26
dc.identifier46468
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4804
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá úlohami knihovních spolků na území České republiky. Odráží nejpodstatnější odborné činnosti těchto spolků, které zajišťují jejich odborné sekce. První kapitola pojednává o počátcích a příčinách sdružování lidí a z toho plynoucího vzniku prvních spolků. V další kapitole je popsána bohatá spolková historie tehdejšího Československa od vzniku prvního knihovnického zákona v roce 1919 až po nepříznivé období zapříčiněné druhou světovou válkou a později přechodem demokracie k totalitě. Třetí kapitola líčí historii a úlohu Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení knihoven České republiky a Asociace knihoven vysokých škol. Jsou zde uvedeny jejich nejpodstatnější vzdělávací a informační funkce a aktivity.cs
dc.format53 s. (82 113 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectspolekcs
dc.subjectknihovnictvícs
dc.titleÚloha českých knihovnických spolkůcs
dc.title.alternativeRole of czech library associationsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the roles of library associations in the Czech republic. It reflects the most important professional activity of these associations, which service their professional section. The first chapter deals with (or discusses) the beginning and the causes of association of people and the consequent emergence of the first associations. The next chapter describes the rich history of the then Czechoslovakia from origin of the first law library in 1919 to bad times caused by World War II. and at a later time of the transition from democracy to totalism. The third chapter describes the history and role of the Association of Librarians and Information Professionals, Library Association of the Czech Republic and the Association of Libraries. They are gived here the most important educational and informational functions and activities.en
dc.subject.translatedlibraryen
dc.subject.translatedassociationen
dc.subject.translatedlibrary scienceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - TEREZA PRCHALOVA.pdfPlný text práce913,84 kBAdobe PDFView/Open
Prchalova Tereza_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce63 kBMicrosoft WordView/Open
Prchalova Tereza_Hajkova Jana.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Prchalova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce367,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.