Title: Motiv smrti v renesanční filosofii a literatuře
Other Titles: Interpretation of Theme of Death in Elizabethan Drama
Authors: Nedvědová, Aneta
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Černá, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4810
Keywords: William Shakespeare;alžbětinské drama;smrt;křesťanství;renesance;alžbětinská Anglie;interpretace;komparace;typologizace;Thomas Kyd;Christopher Marlowe;Robert Green;Thomas Heywood;John Webster
Keywords in different language: William Shakespeare;elizabethan drama;death;christianity;renaissance;elizabethan England;interpretation;comparison;typologization;Thomas Kyd;Christopher Marlowe;Robert Green;Thomas Heywood;John Webster
Abstract: Záměrem bakalářské práce je interpretovat motivy smrti v alžbětinském dramatu. Hlavní část práce se týká analýzy motivů smrti v dílech Williama Shakespeara a dalších alžbětinských dramatiků, jmenovitě Kyda Thomase, Marlowa Christophera, Greena Roberta, Heywooda Thomase a Webstera Johna. Po analýze dramat následuje komparace děl Shakespearových a děl ostatních alžbětinských dramatiků na základě společných prvků. Ze závěru této práce vyplývá, že reflexe motivů smrti souvisela nejčastěji s problematikou náboženské tradice, především křesťanské, a že v některých dílech lze nalézt rovněž tendence mravoučné.
Abstract in different language: The intention of the thesis is to interpret the theme of death in Elizabethan drama. The main part of the work includes the analysis of the themes of death in the works of William Shakespeare and other Elizabethan dramatists, namely Kyd Thomas, Marlowe Christopher, Greene Robert, Heywood Thomas and Webster John. Among this examined dramas are early works (The Comedy of Errors by Shakespeare or The Spanish Tragedy by Kyd) and there are also masterpieces of Elizabethan drama (Hamlet by Shakespeare) and latest works (The Duchess of Malfi by Webster). This selection helps for a more comprehensive picture of relfection of themes of death in Elizabethan drama. Analysis of these dramas is followed by the comparison of Shakespeare's works and works of other playwrights, on the basis of common features. The conclusion of this work shows that the consideration of themes is related to the problems of religious traditions, especially the christian one, and that in some works is also moralizing tendency found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nedvedova A BAKALARSKAPRACE-opraveno.pdfPlný text práce377,38 kBAdobe PDFView/Open
Nedvedova Aneta_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce70,5 kBMicrosoft WordView/Open
Nedvedova Aneta_Cerna Jana.docPosudek oponenta práce119,5 kBMicrosoft WordView/Open
Nedvedova_Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce361,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.