Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorStark, Stanislavcs
dc.contributor.authorPelikánová, Kateřinacs
dc.contributor.refereeNeupauer, Eduardcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:51Z-
dc.date.available2011-05-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:51Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-27cs
dc.identifier46484cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4816-
dc.description.abstractPráce je zaměřena na estetickou teorii Arthura Schopenhauera. Zabývá se tím, co je podle Schopenhauera účelem umění, jaký má podle něj význam pro člověka, co je v Schopenhauerově pojetí předpokladem pro vytvoření uměleckého díla a jak podle něj umělecké dílo na člověka působí. Práce se dále věnuje Schopenhauerovu pojetí estetických kategorií krásného a vznešeného a jeho hierarchii druhů umění, včetně objasnění hlediska, podle něhož jednotlivé druhy řadí. Poukazuje také na význam Schopenhauerovy teorie umění v dějinách estetiky i samotného umění.cs
dc.format49 s. (95 784 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectArthur Schopenhauercs
dc.subjectestetika 19. stoletícs
dc.subjectfilosofie 19. stoletícs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectkrásacs
dc.subjectplatónské idejecs
dc.subjectgeniuscs
dc.subjectvznešenostcs
dc.subjectklasifikace uměnícs
dc.titleCesta k umění dle Arthura Schopenhaueracs
dc.title.alternativeApproach to Art by Arthur Schopenhaueren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on aesthetic theory of Arthur Schopenhauer. It clarifies, what is the purpose of art, what is its meaning and effect on human and what is the precondition for creating a work of art according to Schopenhauer. Then it deals with Schopenhauer?s concept of aesthetic categories of beautiful and sublime and with his hierarchy of types of art including an explanation of his criterion for such classification. The significance of Schopenhauer?s theory of art in history of aesthetics and art is also pointed out.en
dc.subject.translatedArthur Schopenhaueren
dc.subject.translatedaesthetics of 19th centuryen
dc.subject.translatedphilosophy of 19th centuryen
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedbeautyen
dc.subject.translatedplatonic ideasen
dc.subject.translatedgeniusen
dc.subject.translatedsublimeen
dc.subject.translatedclassification of arten
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pelikanova - Cesta k umeni dle Arthura Schopenhauera.pdfPlný text práce571,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikanova Katerina_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pelikanova Katerina_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pelikanova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce293,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.