Title: Politika bezpečnosti, hrozby bezpečnosti, konflikty
Other Titles: Security policy, Security threats, Conflicts
Authors: Šrubař, Zbyněk
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48178
Keywords: konflikty;bezpečnost;hrozby
Keywords in different language: conflicts;security;threats
Abstract: Diplomová práce má za cíl nahlédnout na bezpečnost, hrozby které se proti ní staví, nástroje předcházení sporných situací- konfliktů; ale i na konflikty samotné (některé vybrané), které jsou bohužel nedílnou součástí nejen moderní společnosti. Dívá se na některé zlomové okamžiky které byly součástí těchto konfliktů, stejně jako na ty které jim předcházely či je naopak následovaly. Neklade si za ambici vyčerpávajícím způsobem popsat veškeré existující hrozby, ani s dokonalostí popsat vybrané konflikty, to nikoliv. Je pouhopouhým pohledem autora na tyto události, situace v nich.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to look at security, threats against it, tools for preventing disputes- comflicts; but also to the conflicts themselves (some selected), which are unfortunately an integral part of not noly modern society. It looks at some of the turning points that were part of these conflicts, as well as those that preceded or followed them. It does not have the ambition to describe all existing threats in an exhaustive way, nor does it describe selected conflicts with perfection. It is just the author´s view of these events, the sotiation in them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R20N_diplomka_srubar_konflikty_f.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Srubar - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce690,12 kBAdobe PDFView/Open
Srubar - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce666,88 kBAdobe PDFView/Open
Srubar - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce270,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.