Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmarcs
dc.contributor.authorHrinko, Vladimírcs
dc.contributor.refereeStark, Stanislavcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:42:57Z
dc.date.available2011-05-05cs
dc.date.available2013-06-19T06:42:57Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-24cs
dc.identifier46503cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4827
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analýza vlády Konstantina Velikého a jeho vztahu ke křesťanství. Křesťanství bylo na počátku své existence v římském státě považováno za nepřátelské ke státu a lidem. Avšak rozpadem tetrarchie a nástupem císaře Konstantina Velikého na císařský trůn získávají křesťané částečně náboženskou svobodu, což potvrzuje i milánský edikt vydaný v roce 313. Konstantin a jeho dílo představuje pro středověkého člověka počátek nové doby či dokonce ztělesňuje nové uspořádání celého světa.cs
dc.format33 ns. (59 602 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectKonstantin Velikýcs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjecttetrarchiecs
dc.subjectmilánský ediktcs
dc.subjectnáboženská svobodacs
dc.titleCísař Konstantin a jeho role ve vývoji křesťanstvícs
dc.title.alternativeEmperor Constantin and his role in the development of Christianity.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Aim of baccalaureate work is analysis governments emperor Constantin and his relation to Christianity. Christianity was at the beginning his existence in Roman state considered for enemy to of the state and people. However decomposition tetrarchy and entrance emperor Constantin on imperial throne attract Christians partly religious freedom, which acknowledges also edict issued at Milan in the year 313. Konstantin and his work presents for medieval human being beginning new era or even personify rearrangement of all world.en
dc.subject.translatedConstantin the Greaten
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedtetrarchyen
dc.subject.translatededict of Milanen
dc.subject.translatedreligious freedomen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cisar Konstantin a jeho role ve vyvoji krestanstvi.pdfPlný text práce436,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrinko Vladimir_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hrinko Vladimir_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hrinko_Vladimir.pdfPrůběh obhajoby práce414,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4827

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.