Název: Význam hlasitého čtení pro rozvoj dětské osobnosti
Další názvy: The importance of loud reading for development of child personality
Autoři: Pospíchalová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Šlesingerová, Helena
Oponent: Svatková, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4834
Klíčová slova: čtení;dětské čtenářství;hlasité čtení
Klíčová slova v dalším jazyce: reading;children´s reading;loud reading
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ?Význam hlasitého čtení pro rozvoj dětské osobnosti? v první části popisuje a seznamuje se základní problematikou čtení. Hlavní část práce je věnována hlasitému čtení. Ukazuje, jak důležité hlasité čtení je a jaké jsou v České republice, a zejména v knihovnách, nejrůznější akce na podporu předčítání dětem. Součástí práce je i přeložená část knihy amerického spisovatele, který se hlasitým čtením zabývá již řadu let a vydal příručku předčítání. Závěrem práce je vlastní výzkum, který mapuje, zda rodiče na Rakovnicku svým dětem v dnešní době předčítají.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part bachelor work on theme ?The importance of loud reading for development of child personality? describes and introduces with basic problems of reading. The main part of work is devoted to loud reading. It means, how the loud reading is important and what various events are in support of reading to children aloud in the Czech Republic, especially at library. Part of work is translated part of book from American writer, which is concerned with reading aloud and he has published handbook of reading aloud. In the end of work is own survey, that shows if parents read aloud to their children or not in Rakovník nowadays.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Alena Pospichalova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospichalova Alena _Slesingerova Helena.rtfPosudek vedoucího práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Pospichalova Alena_Svatkova Dagmar.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pospichalova_Alena.pdfPrůběh obhajoby práce442,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.