Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrejčová, Jana
dc.contributor.refereeVavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2022-5-20
dc.date.accessioned2022-06-20T10:21:48Z-
dc.date.available2021-2-25
dc.date.available2022-06-20T10:21:48Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-31
dc.identifier89940
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48363-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na trestněprávní a kriminologické aspekty terorismu. První kapitola se zabývá pojmem terorismu, následuje historický vývoj terorismu a ve třetí kapitole jsou rozvedeny jednotlivé druhy terorismu. Jádro práce je obsaženo ve čtvrté a páté kapitole, které se zaměřují na právní úpravu terorismu a jeho kriminologické aspekty. Šestá kapitola se zabývá čím dál aktuálnější hrozbou, kterou je problematika radikalizace osob prostřednictvím sociálních sítí. V poslední kapitole je obsažena analýza vybraných teroristických útoků.cs
dc.format85 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectterorismuscs
dc.subjectteroristický útokcs
dc.subjectterorcs
dc.subjectteroristický trestný čincs
dc.subjectradikalizacecs
dc.subjectpachatelé terorismucs
dc.subjectzahraniční terorističtí bojovnícics
dc.subjectteroristická skupina.cs
dc.titleTrestněprávní a kriminologické aspekty terorismucs
dc.title.alternativeCriminal and criminological aspects of terrorismen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis focuses on criminal and criminological aspects o terrorism. The first chapter deals with the concept of terrorism, which is followed by the historical evolution of terrorism, and the third chapter describes the different types of terrorism. The core of the thesis is contained in the fourth and fifth chapters, which focus on the legal regulation of terrorism and its criminological aspects. The sixth chapter focuses on the growing threat of radicalisation of people through social networks. The last chapter contains an analysis of selected terrorist attacks.en
dc.subject.translatedterrorismen
dc.subject.translatedterrorist attacken
dc.subject.translatedterroren
dc.subject.translatedterrorist crimeen
dc.subject.translatedradicalizationen
dc.subject.translatedperpetrators of terrorismen
dc.subject.translatedforeign terrorist fightersen
dc.subject.translatedterrorist group.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jana Krejcova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Krejcova.pdfPosudek vedoucího práce599,61 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Krejcova.pdfPosudek oponenta práce375,79 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Krejcova.pdfPrůběh obhajoby práce262,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.