Title: Vznik ruské pravoslavné církve
Other Titles: The Origin of Russian Orthodox Church
Authors: Holíková, Ludmila
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4838
Keywords: ruská pravoslavná církev;Kyjevská Rus;Svatý Vladimír;kněžna Olga;pravoslaví;východní Slované;christianizace;Jaroslav Moudrý;Kyjev;Chersónská legenda
Keywords in different language: russian orthodox church;Kievan Rus;Saint Vladimir;princess Olga;orthodoxy;eastern Slavs;Christianization;Jaroslav Moudrý;Kiev;Kherson legend
Abstract: Práce zachycuje počátky křesťanství východních Slovanů. Sleduje přijetí křesťanství kněžnou Olgou. Popisuje přijetí křesťanství Svatým Vladimírem a následnou christianizaci Kyjevské Rusi. Zabývá se vládou v christianizované zemi až do konce existence Kyjevské Rusi.
Abstract in different language: The work shows the beginnings of Christianity of the Eastern Slavs. It follows the adoption of Christianity by Princess Olga. Describes the adoption of Christianity by Saint Vladimir and the subsequent Christianization of Kievan Rus. It deals with the government in the christianized country until the end of existence of Kievan Rus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vznik ruske pravoslavne cirkve.pdfPlný text práce770,31 kBAdobe PDFView/Open
Holikova Ludmila_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Holikova Ludmila_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek oponenta práce35,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Holikova_Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce236,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.