Název: Vznik ruské pravoslavné církve
Další názvy: The Origin of Russian Orthodox Church
Autoři: Holíková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Demjančuk, Nikolaj
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4838
Klíčová slova: ruská pravoslavná církev;Kyjevská Rus;Svatý Vladimír;kněžna Olga;pravoslaví;východní Slované;christianizace;Jaroslav Moudrý;Kyjev;Chersónská legenda
Klíčová slova v dalším jazyce: russian orthodox church;Kievan Rus;Saint Vladimir;princess Olga;orthodoxy;eastern Slavs;Christianization;Jaroslav Moudrý;Kiev;Kherson legend
Abstrakt: Práce zachycuje počátky křesťanství východních Slovanů. Sleduje přijetí křesťanství kněžnou Olgou. Popisuje přijetí křesťanství Svatým Vladimírem a následnou christianizaci Kyjevské Rusi. Zabývá se vládou v christianizované zemi až do konce existence Kyjevské Rusi.
Abstrakt v dalším jazyce: The work shows the beginnings of Christianity of the Eastern Slavs. It follows the adoption of Christianity by Princess Olga. Describes the adoption of Christianity by Saint Vladimir and the subsequent Christianization of Kievan Rus. It deals with the government in the christianized country until the end of existence of Kievan Rus.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vznik ruske pravoslavne cirkve.pdfPlný text práce770,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holikova Ludmila_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holikova Ludmila_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek oponenta práce35,6 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Holikova_Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce236,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4838

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.