Název: Pojetí morálky u L. Kohlberga a C. Gilliganové
Další názvy: Concept of morality by L. Kohlberg and C. Gilligan
Autoři: Fayadová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4840
Klíčová slova: teorie spravedlnosti;pojetí morálky;etika péče;morální vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: theory of fairness;concept of morality;ethics of care;moral development
Abstrakt: Cílem této práce je komparace morálky u L. Kohlberga a C. Gilliganové. Práce je rozdělena do tří částí. V první části nelezneme stručný přehled novodobé historii mravní etiky, druhá se skládá z Piagetovy typologie a její transformace do morální teorie, kterou se Kohlberg inspiruje pro své morální stupně uvažování. Dále jsou uvedena morální dilemata používaná pro klasifikaci morálního uvažování. Poslední část této kapitoly je zaměřena na systém hodnocení získaných výpovědí chlapců. Třetí část je věnována Carol Gilliganové a jejímu hledisku morální etiky, kterou nazvala etikou péče. Na závěr jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi teorií spravedlnosti Kohlberga a etikou péče Carol Gilliganové.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to research and to process data concerning moral ethics found in literature. The paper is divided into three parts; first one gives us a brief review of the modern history of moral ethics, second one consists of Piaget?s concepts and their transformation into Kohlberg?s moral development theory, his moral stages and the dilemmas used for classification of his subjects, his system of assessment and evaluation of his tests; and the third part talks about carol Gilligan and her point of view of moral ethics, her concept of moral ethics of care, and her dispute with Kohlberg.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Fayadova.pdfPlný text práce343,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fayadova Adela_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Fayadova Adela_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Fayadova_Adela.pdfPrůběh obhajoby práce363,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4840

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.