Název: Existuje zlo? Problematika zla a dobra z psychologického hlediska.
Další názvy: Does evil exist?
Autoři: Svobodová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Janský, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4843
Klíčová slova: fenomén;zlo;psychologie;filosoficko-teologický pohled;sociobiologie
Klíčová slova v dalším jazyce: phenomenon;evil;psychology;philosophical and theological perspective;sociobiology
Abstrakt: Tato bakalářská práce přináší relativně ucelený pohled na problematiku zla. Fenomén zla je zkoumán ze tří různých hledisek, které se snaží uvést původ zla, jeho příčiny a nastínit možná řešení, jak se vyvarovat masivnímu rozšiřování zla. Ve druhé kapitole této práce se nahlíží na zlo z pohledu psychologie, další kapitola se zabývá zlem z filozoficko-teologického pohledu a v poslední kapitole se pohlíží na problematiku zla ze sociobiologického hlediska. V každé kapitole jsou vyzdvihnuty hlavní pojmy tak, aby byla problematika zla přehledná a mohlo dojít ke srovnání jednotlivých pohledů. Práce by tak měla posloužit k lepší orientaci případným čtenářům.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis introduces a relatively comprehensive perspective of the problem of evil. The phenomenon of evil is examined from three different perspectives, which try to state the origin of evil, its causations and to outline some possible solutions how to avoid a massive spreading of evil. In the second chapter of the thesis, evil is examined from a perspective of psychology, the next chapter deals with evil from philosophical and theological perspectives and in the last chapter, the problem of evil from a sociobiological perspective is explored. In every chapter, the main concepts are emphasised, so that the problem of evil can be clearly arranged and a comparison of individual perspectives can be carried out. Therefore, the thesis ought to help for a better orientation of potential readers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Sandra Svobodova.pdfPlný text práce342,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova Sandra_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,81 MBRTFZobrazit/otevřít
Svobodova Sandra_Jansky Jan.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Svobodova_Sandra.pdfPrůběh obhajoby práce409,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.