Title: Existuje zlo? Problematika zla a dobra z psychologického hlediska.
Other Titles: Does evil exist?
Authors: Svobodová, Sandra
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Janský, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4843
Keywords: fenomén;zlo;psychologie;filosoficko-teologický pohled;sociobiologie
Keywords in different language: phenomenon;evil;psychology;philosophical and theological perspective;sociobiology
Abstract: Tato bakalářská práce přináší relativně ucelený pohled na problematiku zla. Fenomén zla je zkoumán ze tří různých hledisek, které se snaží uvést původ zla, jeho příčiny a nastínit možná řešení, jak se vyvarovat masivnímu rozšiřování zla. Ve druhé kapitole této práce se nahlíží na zlo z pohledu psychologie, další kapitola se zabývá zlem z filozoficko-teologického pohledu a v poslední kapitole se pohlíží na problematiku zla ze sociobiologického hlediska. V každé kapitole jsou vyzdvihnuty hlavní pojmy tak, aby byla problematika zla přehledná a mohlo dojít ke srovnání jednotlivých pohledů. Práce by tak měla posloužit k lepší orientaci případným čtenářům.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis introduces a relatively comprehensive perspective of the problem of evil. The phenomenon of evil is examined from three different perspectives, which try to state the origin of evil, its causations and to outline some possible solutions how to avoid a massive spreading of evil. In the second chapter of the thesis, evil is examined from a perspective of psychology, the next chapter deals with evil from philosophical and theological perspectives and in the last chapter, the problem of evil from a sociobiological perspective is explored. In every chapter, the main concepts are emphasised, so that the problem of evil can be clearly arranged and a comparison of individual perspectives can be carried out. Therefore, the thesis ought to help for a better orientation of potential readers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Sandra Svobodova.pdfPlný text práce342,25 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova Sandra_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,81 MBRTFView/Open
Svobodova Sandra_Jansky Jan.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Svobodova_Sandra.pdfPrůběh obhajoby práce409,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.