Název: Stoická filosofie - determinismus a lidská svoboda
Další názvy: Stoic Philosophy - Determinism and Human Freedom
Autoři: Navrátilová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4844
Klíčová slova: stoicismus;determinismus;lidská svoboda;logos;sebevražda;kauzalita;osud;prozřetelnost
Klíčová slova v dalším jazyce: stoicism;determinism;human freedom;logos;suicide;causality;fate;providence
Abstrakt: Práce se zabývá pojetím determinismu a možnostmi lidské svobody ve stoicismu. Vykládá základní pojmy stoické přírodní filosofie a etiky a jejich vztah k determinismu a svobodě. Objasňuje možnosti lidské svobody v tomto deterministickém filosofickém systému.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis reflects a stoic conception of determinism and human freedom. It explains main terms of stoic natural philosophy and ethics and the relation between them and the determinism and freedom. It clerifies a possibility of human freedom in this deterministic philosophical system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stoicka filosofie - determinismus a lidska svoboda.pdfPlný text práce269,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova Jitka_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Navratilova Jitka_Kratochvil Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Navratilova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce275,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4844

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.