Název: Historie feminismu v kontextu české společnosti
Další názvy: The first wave of feminism in the context of Czech society
Autoři: Nagyová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Havelková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4845
Klíčová slova: feminismus;gender;emancipace;patriarchát;ideologie;stereotyp
Klíčová slova v dalším jazyce: feminism;gender;emancipation;patriarchy;ideology;stereotype
Abstrakt: Tato práce se zabývá historií feminismu.Pozornost je věnována především první vlně, kterou bychom datovali od konce století osmnáctého do začátku století dvacátého. Počátky tohoto hnutí lze vysledovat v mezinárodním kontextu, stejně jako v kontextu české společnosti.Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž obě popisují první vlnu feminismu, jedna ze světového hlediska a druhá z hlediska českých zemí. V obou z nich sledujeme hlavní důvody vzniku feministického hnutí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with a certain period of history of feminism. The attention is paid to its first wave. Its beginnings can be traced, in the international context, as well as in the Czech one, from the last third of the eighteenth century to the beginning of the twentieth century. The thesis is divided into two main parts, describing the first wave of feminism in the internatinal context and in the Czech milieu. In both of them, we may compare the main reasons of the emergence of feminist movement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nagyova Barbora_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Nagyova Barbora_Havelkova Michaela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Nagyova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce407,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4845

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.