Title: Historie feminismu v kontextu české společnosti
Other Titles: The first wave of feminism in the context of Czech society
Authors: Nagyová, Barbora
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Havelková, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4845
Keywords: feminismus;gender;emancipace;patriarchát;ideologie;stereotyp
Keywords in different language: feminism;gender;emancipation;patriarchy;ideology;stereotype
Abstract: Tato práce se zabývá historií feminismu.Pozornost je věnována především první vlně, kterou bychom datovali od konce století osmnáctého do začátku století dvacátého. Počátky tohoto hnutí lze vysledovat v mezinárodním kontextu, stejně jako v kontextu české společnosti.Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž obě popisují první vlnu feminismu, jedna ze světového hlediska a druhá z hlediska českých zemí. V obou z nich sledujeme hlavní důvody vzniku feministického hnutí.
Abstract in different language: This work deals with a certain period of history of feminism. The attention is paid to its first wave. Its beginnings can be traced, in the international context, as well as in the Czech one, from the last third of the eighteenth century to the beginning of the twentieth century. The thesis is divided into two main parts, describing the first wave of feminism in the internatinal context and in the Czech milieu. In both of them, we may compare the main reasons of the emergence of feminist movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Nagyova Barbora_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Nagyova Barbora_Havelkova Michaela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Nagyova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce407,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.