Název: M. Foucault - filosofie a dějinný pohyb
Další názvy: M. Foucault - philosophy and historical motion
Autoři: Vaníková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Stark, Stanislav
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4848
Klíčová slova: postmodernismus;Michel Foucault;epistémé;dějinný pohyb;subjekt;diskurs
Klíčová slova v dalším jazyce: postmodernism;Michel Foucault;episteme;historical motion;subject;discourse
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na filosofický směr postmodernismus a jeho představitele M. Foucaulta. Věnovala jsem se rozboru a výkladu jeho díla z hlediska dějinného pohybu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on philosophical direction of postmodernism and on the representative of this direction Michel Foucault. I dealt with the analysis and interpretation of his work in terms of historical movements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baklarska prace.pdfPlný text práce756,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanikova Lenka_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vanikova Lenka_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vanikova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce487,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4848

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.