Název: Hypnóza - hranice, možnosti, problémy (pohled z psychologického a filozofického hlediska)
Další názvy: Hypnosis - limits, options, problems (psychological and philosophical point of view)
Autoři: Lášková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Veverková, Lada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4851
Klíčová slova: hypnóza;hypnabilita;sugesce;sugestibilita;hypnotické jevy;autohypnóza;Milton Erickson;svoboda
Klíčová slova v dalším jazyce: hypnosis;hypnability;suggestion;suggestibility;hypnotic phenomena;autohypnosis;Milton Erickson;freedom
Abstrakt: Práce přináší přehled těch nejdůležitějších poznatků o hypnóze, čerpajících především ze zkušeností S. Kratochvíla. Tvoří jakýsi úvod do problematiky hypnózy, jenž může sloužit nejen pro seznámení se s tématem hypnózy, ale i jako inspirace a pomůcka pro další studium. Kromě možnosti zneužití hypnózy je v závěru práce připojeno také krátké filozofické zamyšlení o svobodě člověka.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis introduces a survey of the most important findings in hypnosis, which is based especially on the experience of S. Kratochvil. It forms an introduction to the problem of hypnosis, which can serve not only as familiarization with the topic of hypnosis, but also as an inspiration and tool for further study. Besides the possibility of hypnosis abuse, a short philosophical reflection of human freedom is also given in the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Laskova - Bakalarska prace - Hypnoza.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laskova Zuzana_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Laskova Zuzana_Veverkova Lada.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Laskova_Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce434,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4851

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.