Název: Hudební dílo jako výpověď doby: tvorba Ludwiga van Beethovena
Další názvy: Musical Work as a Reflection of the Era: Piano Sonatas of Ludwig van Beethoven
Autoři: Liprtová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Bílková, Jitka
Oponent: Doubravová, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4856
Klíčová slova: Ludwig van Beethoven;klavírní sonáty;osvícenství;klasicismus;preromantismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Ludwig van Beethoven;piano sonatas;enlightenment;classicism;preromanticism
Abstrakt: Tato práce se zabývá tím, jak byla tvorba Ludwiga van Beethovena, zejména jehoklavírní sonáty, ovlivněna historickou dobou. V práci je popsána historická doba a její události, je zde představena filosofie, která ji charakterizuje, a Beethovenovy názory. Dále práce zahrnuje popis tří Beethovenových tvůrčích období na základě vybraných klavírních sonát a jejich následnou komparaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is searching how work of Ludwig van Beethoven, mainly his piano sonatas, was influenced by historic era. In thesis is described historic era and its events, its philosophy is here also presented together with Beethoven's opinions. Thesis also includes description of three Beethoven's productive periods based on some of his piano sonatas and comparision of them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
3Liprtova Marie BP 2012.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liprtova Marie_Bilkova Jitka.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Liprtova Marie_Doubravova Jarmila.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Liprtova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce358,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4856

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.