Title: Hudební dílo jako výpověď doby: tvorba Ludwiga van Beethovena
Other Titles: Musical Work as a Reflection of the Era: Piano Sonatas of Ludwig van Beethoven
Authors: Liprtová, Marie
Advisor: Bílková, Jitka
Referee: Doubravová, Jarmila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4856
Keywords: Ludwig van Beethoven;klavírní sonáty;osvícenství;klasicismus;preromantismus
Keywords in different language: Ludwig van Beethoven;piano sonatas;enlightenment;classicism;preromanticism
Abstract: Tato práce se zabývá tím, jak byla tvorba Ludwiga van Beethovena, zejména jehoklavírní sonáty, ovlivněna historickou dobou. V práci je popsána historická doba a její události, je zde představena filosofie, která ji charakterizuje, a Beethovenovy názory. Dále práce zahrnuje popis tří Beethovenových tvůrčích období na základě vybraných klavírních sonát a jejich následnou komparaci.
Abstract in different language: This thesis is searching how work of Ludwig van Beethoven, mainly his piano sonatas, was influenced by historic era. In thesis is described historic era and its events, its philosophy is here also presented together with Beethoven's opinions. Thesis also includes description of three Beethoven's productive periods based on some of his piano sonatas and comparision of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3Liprtova Marie BP 2012.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Liprtova Marie_Bilkova Jitka.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordView/Open
Liprtova Marie_Doubravova Jarmila.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Liprtova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce358,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.