Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeverková, Lada
dc.contributor.authorKabourková, Vendula
dc.contributor.refereeMurgaš, Jaromír
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:22Z
dc.date.available2011-05-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:22Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46778
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4864
dc.description.abstractPráce se zabývá sourozeneckými konstelacemi, které mají vliv na osobnostní charakteristiku, determinaci člověka a jeho životní plán. Podstatná část práce se věnuje popisu všech typů sourozeneckých pozic. Práce vychází z koncepce Alfreda Adlera a jeho pojetí prvorozených, prostředních, jedináčků a benjamínků. Jako zvláštní případ sourozenecké konstelace byla uvedena dvojčata.cs
dc.format38 s. (68 532 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsourozenecká konstelacecs
dc.subjectsourozenectvícs
dc.subjectprvorozenýcs
dc.subjectprostřednícs
dc.subjectjedináčkovécs
dc.subjectbenjamínkovécs
dc.subjectdvojčatacs
dc.titleSourozenecké konstelace a životní pláncs
dc.title.alternativeSibling constellations and life planen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe work deals with siblings constellations, which have an impact on personality characteristics, determination of man and his life plan. A substantial part is devoted to a description of all types of sibling positions. The work is based on the concept of Alfred Adler and his conception of firstborn, middle-born, youngest member and an only child. As a special case of sibling constellation was launched twins.en
dc.subject.translatedsibling constellationen
dc.subject.translatedsiblingen
dc.subject.translatedfirstbornen
dc.subject.translatedmiddle-bornen
dc.subject.translatedonly childen
dc.subject.translatedyoungest memberen
dc.subject.translatedtwinsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kabourkova.pdfPlný text práce299,76 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova Karolina_Veverkova Lada.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Kabourkova Vendula_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Kabourkova_Vendula.pdfPrůběh obhajoby práce431,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.