Název: Komparace svátku Pesach a Velikonoc
Další názvy: Comparison of Pesach and Easter
Autoři: Janík, Andrej
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4869
Klíčová slova: Pesach;Velikonoce;judaismus;křesťanství;svátky;komparace;tradice;zvyky
Klíčová slova v dalším jazyce: Passover;Easter;judaism;christianity;holidays;comparison;tradition;habits
Abstrakt: Tato práce, jejímž tématem je komparace tradic dvou svátků, a sice židovského Pesachu a křesťanských Velikonoc, je svým obsahem rozdělena na dva velké okruhy, které jednotlivě pojednávají nejen o daném svátku, ale i o náboženském systému, který s ním souvisí. Začátek prvního okruhu pojednává o judaismu, druhý pak o křesťanství. V nich je kromě základních informací stručně popsáno i jejich pojetí času a přiblížení dalších důležitých svátků. Následující kapitoly jsou věnovány samotným svátkům, o nichž tato práce pojednává - Pesach a Velikonoce. Tyto kapitoly tvoří nejrozsáhlejší část práce, poskytují informace o předsváteční i sváteční době těchto svátků, o biblických událostech s nimi spojených, o tradicích i zvycích, které je doprovázejí, a také o symbolech, které je vystihují. Tyto dva velké okruhy pak uzavírá kapitola, která pojednává o vzájemném srovnání těchto dvou svátků. Zde je cílem najít jak biblické souvislosti jednotlivých svátečních dní, tak i souvislosti symbolické.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is divided into two big chapters where the first chapter describes the religion of Judaism and its Passover feast. The second chapter describes the Christian religion and its Easter holiday. After that, the following chapter focuses on their mutual comparation. This work also thoroughly describes the progress of the celebrations, important religious and folk traditions, and also the festive symbols of the Passover and Easter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Andrej Janik.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janik Andrej_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Janik Andrej_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Janik_Andrej.pdfPrůběh obhajoby práce361,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.