Název: Třetí křížová výprava (1189-1192)
Další názvy: The Third Crusade (1189-1192)
Autoři: Minářová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Vondrášek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4871
Klíčová slova: křížové výpravy;třetí křížová výprava;Richard I. Lví srdce;Fridrich I. Barbarossa;Filip II. August;Saladin
Klíčová slova v dalším jazyce: crusades;third crusade;Richard I Lionhearth;Fridrich I. Barbarossa;Philip II. Augustus;Saladin
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl popsat a analyzovat průběh třetí křížové výpravy. V rámci této snahy je nejdříve nutné charakterizovat události předcházející křížovým výpravám a popsat první dvě výpravy. Na to se zaměřuje první kapitola. Druhá kapitola se věnuje popisu a analýze třetí křížové výpravy, jejím příčinám, průběhu, důsledkům. Poslední kapitola shrnuje důsledky konceptu křížových výprav a snaží se o jejich odůvodnění.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe and analyse course of the Third Crusade. To achieve this goal it was necessary to characterise events before the Crusades and describe the first two Crusades. It fouces on the first chapter. The second chapter describes and analyses the Third Crusade, its causes, course and consequences. Final chapter summarizes consequences of the concept of the Crusades and it aims to their substantiation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Minarova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Minarova Lucie_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce15,12 kBRTFZobrazit/otevřít
Minarova Lucie_Vondrasek Martin.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Minarova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce379 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.