Název: Matriky a jejich historický vývoj
Další názvy: Register and their historical evolution
Autoři: Měsíčková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4873
Klíčová slova: matrika;písemné prameny;úřední knihy;historické prameny;historické dokumenty;evidence obyvatel;státní správa;veřejná správa;správní dějiny;územní správa;církevní správa
Klíčová slova v dalším jazyce: register office;written sources;official books;historical sources;historical documents;civil registration;state administration;public administration;administrative history;territorial administration;administration and management of church
Abstrakt: Práce osvětluje důvody vzniku matrik a popisuje historický vývoj této evidence od počátků po současnost. Zachycuje vznik matrik pod církevní správou, přes zavedení státního dohledu nad jejich vedením, až po zestátnění matriční agendy. Uskutečněné změny sleduje v souvislostech s historickými událostmi, které měly zásadní vliv na další vývoj matrik. Zabývá se také legislativními změnami v průběhu trvání této evidence. Přibližuje současně platnou legislativu v matriční oblasti a snaží se vysvětlit význam vedení matrik.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis illuminates the reasons for the emergence of registers and describes the historici development of these records from the beginnings to the present. It captures the emergence of the parish church government, through, the introduction of state control over thein leadership, to the registry nationalization agenda. It monitors changes made in the context of historical events that had a major impact on further development of registers. It also deals with legislative changes during the life of the database. It shows the currently valid legislation in the in the registry and tries to explain the importance of keeping of registers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matriky a jejich historicky vyvoj - Ivana Mesickova.pdfPlný text práce313,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mesickova Ivana_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce15,06 kBRTFZobrazit/otevřít
Mesickova Ivana_Spelda Daniel.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Mesickova_Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce285,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.