Název: Přechody k demokracii ve 21. století
Další názvy: Transitions to democracy in the 21st century
Autoři: Kapusňáková, Katarína
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Profant, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4874
Klíčová slova: demokracie;Keňa;přechody k demokracii;revoluce;tranzitologie;vývoj demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: democracy;Kenya;transitions to democracy;revolution;tranzitology;development of democracy
Abstrakt: Přechody k demokracii ve 21. století můžeme analyzovat, srovnávat a hodnotit pomocí vzniklých teorií, typologií, etap, tezí a hypotéz v minulém století. Co se však liší, je pojetí demokracie, které se neustále mění a vyvíjí, proto nelez srovnávat demokracii antického Řecka s dnešní demokracií. Současné pojetí demokracie se začalo formovat již ve 20. století. Přechod k demokracii a ukončení přechodu k demokracii nemusí vždy znamenat konsolidovanou demokracii
Abstrakt v dalším jazyce: Transitions to democracy in the 21st century can be analyzed, compared and evaluated using the emerged theories, typologies, phases, theses and hypotheses of the last century. What varies, however, is the concept of democracy which is constantly changing and evolving. Therefore it is not possible to compare the democracy of ancient Greece to today's democracy. Today's concept of democracy has started to form in the 20th century. The transition to democracy and the ending of the transition does not always mean a consolidated democracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce508,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kapusnakova Katarina_Zenisek Marek.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kapusnakova Katarina_Profant Martin.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Kapusnakova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce378,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4874

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.