Title: Podoba demokracie v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého komunistického bloku
Other Titles: The form of democracy in the Czech Republic in comparison with other countries of the former communist bloc
Authors: Rýneš, Michal
Advisor: Ženíšek, Marek
Referee: Profant, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4875
Keywords: demokracie;autoritářský režim;posttotalitní režim;liberalizace;konsolidace;Československo;Česká republika;Slovensko;Polsko;Maďarsko;Rumunsko
Keywords in different language: democracy;authoritarian regime;post-totalitarian regime;liberalization;consolidation;Czechoslovakia;Czech republic;Slovakia;Poland;Hungary;Romania
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá stěžejní částí podoby demokracie, a tím je přechod z nedemokratického režimu na režim demokratický. Představuje zde přechody k demokracii v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku, které se uskutečnily na konci 80. Let 20. Století.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the transition from undemocratic regime to the democratic one. This thesis compares the process of transition in the following countries: Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Romania. In all those countries the transition to democracy was realized during the late eighties of the twentieth century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce595,09 kBAdobe PDFView/Open
Rynes Michal_Zenisek Marek.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordView/Open
Rynes Michal_Profant Martin.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Rynes_Michal.pdfPrůběh obhajoby práce302,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.