Název: Podoba demokracie v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého komunistického bloku
Další názvy: The form of democracy in the Czech Republic in comparison with other countries of the former communist bloc
Autoři: Rýneš, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Profant, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4875
Klíčová slova: demokracie;autoritářský režim;posttotalitní režim;liberalizace;konsolidace;Československo;Česká republika;Slovensko;Polsko;Maďarsko;Rumunsko
Klíčová slova v dalším jazyce: democracy;authoritarian regime;post-totalitarian regime;liberalization;consolidation;Czechoslovakia;Czech republic;Slovakia;Poland;Hungary;Romania
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá stěžejní částí podoby demokracie, a tím je přechod z nedemokratického režimu na režim demokratický. Představuje zde přechody k demokracii v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku, které se uskutečnily na konci 80. Let 20. Století.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the transition from undemocratic regime to the democratic one. This thesis compares the process of transition in the following countries: Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Romania. In all those countries the transition to democracy was realized during the late eighties of the twentieth century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce595,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rynes Michal_Zenisek Marek.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rynes Michal_Profant Martin.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Rynes_Michal.pdfPrůběh obhajoby práce302,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.