Název: Sňatková politika Karla IV.
Další názvy: Marriage policy of Charles IV
Autoři: Slavíková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Zajíčková, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4881
Klíčová slova: Karel IV.;Lucemburkové;sňatek;Blanka z Valois;Anna Falcká;Anna Svídnická;Anna Pomořanská
Klíčová slova v dalším jazyce: Charles IV;Luxembourg;wedding;Blanka z Valois;Anna Falcká;Anna Svídnická;Anna Pomořanská
Abstrakt: Cílem práce je shrnutí sňatkové politiky Karla IV.se zaměřím na popis základních komponentů a cílů vlády Karla IV. Zohledňuje politickou situaci v Římsko-německé říši i v Českém království. Pokouší se nalézt hlavní nástroje a prostředky lucemburské dynastické politiky ve 14. století.
Abstrakt v dalším jazyce: Target is marriage policy of Charles IV. Work focuses on the basic components and aims of the policy of Charles IV. Work reflects the political situation in the Roman-German Empire and also in the Czech Kingdom. Deals with the main instruments and the Luxembourg dynasty in the 14th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Finall.pdfPlný text práce980,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slavikova Jana_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce16,64 kBRTFZobrazit/otevřít
Slavikova Jana_Zajickova Dagmar.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Slavikova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce255,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.