Název: Dějiny Řádu svatého Lazara Jeruzalémského
Další názvy: The History of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem
Autoři: Stehlíková, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Velímský, Filip
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4882
Klíčová slova: rytířské řády;špitálnictví;sv. Lazar Jeruzalémský;vojenské řády;heraldika;velkopřevorství;špitál;špitální řády;církevní řád
Klíčová slova v dalším jazyce: knightly orders;hospital;Saint Lazarus of Jerusalem;military orders;heraldry;priory;hospital;hospitaller order;religious order
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je podat ucelený obraz dějin řádu svatého Lazara Jeruzalémského v Českých zemích, revidovaný historickou kritikou. Detailněji se pak zaměřujeme na jeho působení v Českých zemích a místa spojená s jeho zdejší činností. Pokusím se také shrnout obecné řádové dějiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The main task of this work is to give an integrated view of the history of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem. In more details it focuses on its activity in Bohemia and the places connected with this activity. I will try to summarize the general history of the Order.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Dejiny Radu sv. Lazara Jeruzalemskeho.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlikova Daniela_Velimsky Filip.rtfPosudek vedoucího práce2,29 MBRTFZobrazit/otevřít
Stehlikova Daniela_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce58,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Stehlikova_Daniela.pdfPrůběh obhajoby práce374,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.