Název: Svatý Václav v česko-německém potýkání během miléniových oslav roku 1929
Další názvy: Saint Wenceslas in Czech-German relationship during the celebration of milenium in 1929
Autoři: Váňová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Šima, Karel
Oponent: Nenutil, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4883
Klíčová slova: svatý Václav;svatováclavské milénium;1929;miléniové oslavy;tisk;česko-německé vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: st. Wenceslas;st. Wenceslas millennium;1929;millennium celebrations;press;czech-german relations
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o svatováclavském minéniu. Cílem práce je analyzovat český a německý pohled na svatého Václava na příkladu miléniových oslav v roce 1929. Práce obsahuje úvod, kapitolu o česko-německých vztazích v první republice,kapitolu o miléniových oslavách. Dále je v ní kapitola o českém tisku, německém tisku, závěr, seznam literatury a pramenů a resumé v německém jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with St. Wenceslas millenium. The thesis aim is to analyze Czech and German perspective on St. Wenceslas on the example of the Millennium celebrations in 1929. The thesis contains an introduction, a chapter on the Czech-German relations during the first republic, a chapter on the Millennium celebrations. Further there is also a chapter on the Czech press, the German press, conclusion, bibliography and sources, and summary in German language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svaty Vaclav v cesko-nemeckem potykani behem mileniovych oslav roku 1929.pdfPlný text práce357,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanova Jaroslava_Sima Karel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Vanova Jaroslava_Nenutil Jiri.docPosudek oponenta práce64 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vanova Jaroslava.pdfPrůběh obhajoby práce403,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4883

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.