Title: Ověřování ztráty houževnatosti drátů z legovaných ocelí pomocí rázové zkoušky
Other Titles: Verification of the loss of toughness of alloy steel wire by impact test
Authors: Krasij, Andrij
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Volák Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48858
Keywords: houževnatost;vodíková křehkost;drát;lom;ohyb
Keywords in different language: toughness;hydrogen embrittlement;wire;fracture;bend
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá měřením houževnatosti u drátů z nízkolegované oceli. Hlavním cílem práce je navrhnout příslušné zkušební zařízení a posléze sérií experimentů ověřit, zda-li je takto navržený stroj schopen zachytit změnu houževnatosti. Experimentální měření bylo provedeno na oceli ČSN 14 260.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the measurement of toughness in low alloy steel wires. The main goal of this work is to design the appropriate test equipment and then perform a series of experiments to verify whether the designed machine is able to capture the desired change in toughness. Experimental measurements were performed on ČSN 14 260 steel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasij_BP.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,66 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,09 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.