Název: Fenomenologie náboženství: posvátná místa - Mekka
Další názvy: Phenomenology of religion: sacred places - Mecca
Autoři: Lomnická, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Třešňák, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4886
Klíčová slova: Mekka;Muhammad;Kurajšovci;Abraham;Ka´ba;hadždž;Zamzam;al-masdžid al-haram
Klíčová slova v dalším jazyce: Mecca;Muhammad;Quraysh;Abraham;Kaaba;hajj;Zamzam;al-Masjid al-Haram
Abstrakt: Práce je zaměřena na posvátné místo muslimů - Mekku. Postupně se zabývá jejími třemi obdobími: Mekkou předislámskou, Mekkou Muhamedovou a Mekkou v islámské tradici. V práci se dále nachází dvě velké osobnosti spojené s tímto posvátným místem. Jsou to Abrahám a Muhammad. Dále je jedna samostatná kapitola věnovaná jednomu z pěti pilířů islámské víry - Pouti (hadždž), která je opět neoddělitelně spojena s Mekkou. Velká pozornost je také věnována Ka´bě a prameni Zamzam.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on Muslim sacred place - Mecca. Gradually, covers three periods of Mecca, and the pre-Islamic Mecca, Muhammad's Mecca and Mecca in the Islamic tradition. The paper also located two great personalities associated with this sacred place and that Abraham and Muhammad. It is also a separate chapter devoted to one of the five pillars of Islamic faith - Hajj, which again is inextricably linked with Mecca. Great attention is also paid to the Kaaba and the spring of Zamzam.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomnicka Zuzana_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce49,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lomnicka Zuzana_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lomnicka_Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce529,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4886

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.