Title: Odolnost Al slitin proti koroznímu napadení
Other Titles: Corrosion resistance of Al alloys
Authors: Luksch, Michal
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Fulín Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48862
Keywords: hliníkové slitiny;koroze;tepelné zpracování;mikrostruktura;korozní komora;mikrotvrdost;tahová zkouška;potenciostat
Keywords in different language: aluminium alloys;corrosion;heat treatment;microstructure;corrosion test chamber;microhardness;tensile testing;potentiostat
Abstract: Bakalářská práce se zabývá korozní odolností hliníkových slitin. Experiment se zaměřil na vliv tepelného zpracování. Zvolila se slitina EN AW 6082 o třech různých stavech tepelného zpracování. Slitina byla pozorována na světelném a rastrovacím elektronovém mikroskopu. Byla podrobena koroznímu testu solnou mlhou a vyhodnocena podle korozního napadení a změny mechanických vlastností. Následně se experiment věnoval měření korozních rychlostí pomocí potenciostatu v kyselém a zásaditém prostředí
Abstract in different language: This bachelor thesis pursues corrosion resistence of aluminium alloys. The experiment was headed to an influence of heat treatment. The EN AW 6082 alloy with three different conditions of heat treatment has been chosen. Sighting of the alloy was made by light microscope and electron rastring microscope. It was subjected into the salt mist corrosive test and evaluated by a corrosive attack and mechanical properties change. Consequentally, the experiment devoted oneself measuring of corrosive velocites in acidic an alkalic medium by a potenciostatic measuring instrument.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal_LUKSCH.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,6 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,79 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.