Title: Využití metody Kemppi WiseRoot
Other Titles: Using the Kemppi WiseRoot method
Authors: Franta, Ondřej
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Florek Anton, Ing. CSc., Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48864
Keywords: obloukové svařování;kemppi;wiseroot;mig svařování;kořenová vrstva
Keywords in different language: arc welding;kemppi;wiseroot;mig welding;root weld
Abstract: Cílem práce bylo představit metodu WiseRoot od firmy Kemppi. Metoda byla aplikována na svařencích z konstrukční oceli a porovnána s konvenční metodou 1-MIG. Byla zhotovena nedestruktivní analýza, mikroanalýza svarových spojů a změřena tvrdost napříč svarem.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor's thesis was an intorduction of the Kemppi WiseRoot method. The method was applicated on construction steel and compared with conventional 1-MIG method. Non-destructive testing, microanalysis and hardness measurment was used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vzor Franta 1.7.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce53,49 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,49 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.