Title: Zvyšování životnosti nástroje při obrábění korozivzdorných ocelí
Other Titles: Increasing tool service life when machining stainless steels
Authors: Lukáš, Adam
Advisor: Sýkora Jindřich, Ing.
Referee: Maršálek Ondřej, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48866
Keywords: korozivzdorné oceli;obrábění;nástroje;opotřebení nástroje;řezná prostředí
Keywords in different language: stainless steel;machining;tools;tool wear;cutting fluids
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem zvyšování životnosti nástroje při obrábění korozivzdorných ocelí. Jsou rozebrány druhy těchto ocelí a jejich vlastnosti. Důraz je dán na jev deformačního zpevňující, nízkou tepelnou vodivost a s tím související opotřebení nástroje. V rámci experimentu je následně porovnána životnost nástroje při použití konvenčního a optimalizovaného přívodu řezné kapaliny.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the topic of increasing tool service life when machining stainless steel. The types of these steels and their properties are analysed. Emphasis is placed on the work hardening phenomenon, low thermal conductivity, and related tool wear. The experiment compares tool life when conventional and optimized cutting fluid supplies are used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Adam_Zvysovani zivotnosti nastroje_.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,46 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,33 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.