Title: Možnosti zvyšování intenzity chlazení hřbetu rotačních nástrojů
Other Titles: Options for increasing the cooling intensity of rotary tool flank
Authors: Mařík, Tomáš
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sýkora Jindřich, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48867
Keywords: 3d tisk;aditivní výroba;chlazení hřbetu;vbd;frézovací nástroje
Keywords in different language: 3d printing;additive manufacturing;flank cooling;vbd;milling tools
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj nového rotačního chlazení pro frézovací nástroje za využití aditivních technologií. Chlazení je navrženo v sestavě i se speciálním upínacím šroubem. Následně byl nový systém otestován zkouškou trvanlivosti při obrábění materiálu Inconel 718 a ČSN EN 17 241. Výsledky byly zpracovány v této práci.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the design and development of a new rotary cooling system for milling tools using additive technologies. This cooling system is designed in assembly and with a special clamping screw. Subsequently, this system has been tested and the results have been reported in this thesis.
Rights: Plný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 27.5. 2025.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_prace_marik_tisk.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,7 kBAdobe PDFView/Open
Nezverejneni-Marik Tomas.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP651,24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,8 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.