Název: Muzikoterapie, její vývoj a využití v České republice
Další názvy: Music Therapy, its development and use in the Czech Republic
Autoři: Pavlíková, Václava
Vedoucí práce/školitel: Doubravová, Jarmila
Oponent: Bílková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4887
Klíčová slova: expresivní terapie;muzikoterapie;dramaterapie;arteterapie;tanečně-pohybová terapie;hudba;terapie;klient
Klíčová slova v dalším jazyce: expressive therapy;music therapy;dramatherapy;art therapy;dance-movement therapy;music;therapy;client
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá expresivně terapeutickou metodou muzikoterapií. Celý text zásadně vychází z teoretických znalostí a dělí se na pět jednotlivých kapitol, které se zabývají historií muzikoterapie, jednotlivými expresivně terapeutickými metodami, vlivem zvuku na člověka a jeho organismus, směry a formy muzikoterapie. Poslední část se zaměřuje na českou muzikoterapeutickou obec u nás. Práce se věnuje základní problematice muzikoterapie. Kapitoly v ucelené podobě přinášejí přehled teoretické základny oboru, který je stále atraktivnější.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's work deals with an expressively therapeutical method of a music therapy. The whole text is based on theoretical knowledge and it is divided into five particular chapters, which deal with history of a music therapy, particular expressively therapeutical methods, an influence on a human and his/her organism, styles and forms of a music therapy. The last part concentrates on a Czech music therapy community. The work applies to basic issues of a music therapy. Chapters in a compact form provide a summary of a theoretical base of a field, which becomes more and more attractive.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Muzikoterapie, jeji vyvoj a vyuziti v Ceske republice.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlikova Vaclava_Doubravova Jarmila.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Pavlikova Vaclava_Bilkova Jitka.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pavlikova_Vaclava.pdfPrůběh obhajoby práce441,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4887

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.