Title: Využití parametrického programování pro optimalizaci výroby typového výrobku
Other Titles: Use of parametric programming to optimize the production of a type product
Authors: Slavíček, Lukáš
Advisor: Kroft Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48870
Keywords: nc programování;parametrické programování;r parametry;proměnné;sinumerik
Keywords in different language: nc programming;parametric programming;r parameters;variables;sinumerik
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu parametrického programu pro typovou součást. NC program je zhotovený podle požadavků od firmy Streicher, spol. s r. o. a je určený pro řídící systém Sinumerik. Parametrický program je navržen pro snadné nastavení obsluhou CNC stroje. Program byl vyzkoušen v simulaci i ve výrobě.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the creation of a parametric program for a type component. The NC program is made according to the requirements of Streicher, spol. s r.o. and is designed for the Sinumerik control system. The parametric program is designed for easy setup by the CNC machine operator. The program has been tested in simulation and in production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Slavicek.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,28 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,1 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.